PROFIL FIRMY A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

 
Společnost VOTOP, s. r. o. byla založena v roce 1992. Majitelé společnosti jsou pracovníci, kteří se již před založením firmy zabývali realizací zakázek v oblasti instalací vody, topení a plynu.

Ve své historii se firma prezentovala na stavbách jako např. Horácké divadlo  nebo rekonstrukce tepelného hospodářství v Jihlavě. V rámci svého oboru se společnost dostala na jedno z předních míst kraje Vysočiny. Podnikatelské aktivity však nejsou vyvíjeny pouze na jihlavsku, ale také ve středních a západních Čechách a také v Praze.

Ve společnosti v současné době pracuje 51 zaměstnanců. Firma klade velký důraz na neustálé zdokonalování znalostí svých pracovníků. Svoje zkušenosti rozšiřují na odborných seminářích a školeních, které jsou ukončovány závěrečnými zkouškami a doloženy certifikáty.

Pro zachování konkurenceschopnosti a kvality poskytovaných služeb se firma řídí programem cílené modernizace technického vybavení a zdokonalováním organizace veškerých činností.

Získané finanční prostředky jsou zpětně vkládány do obnovy instalační technologie, včetně dopravních a mechanizačních prostředků.

Právě zkušenosti pracovníků společně s technickým vybavením jsou „chloubou společnosti“  VOTOP, s. r. o..

Mezi nesporné výhody patří také okamžitá reakce na provozní potřeby zákazníka, velká variabilita a operativnost při realizaci investičních akcí, včetně nezanedbatelné maximální iniciativy pracovníků na kvalitě provedených prací a plnění termínů.

Od roku 1996 se společnost zabývá také projektovou činností, a to u staveb občanských i průmyslových.

Firma sídlí v areálu na Znojemské ulici, kde je také prodejna a sklad materiálu. Již v roce 1994 se společnost zaměřila na obchodní činnost a v nastaveném trendu stále pokračuje.

Došlo k vytvoření úseku obchodu uvnitř firmy. Součástí majetku společnosti jsou tak i 3 prodejní místa.

Vlivem vzrůstajícího počtu montáží nových kotlových těles bylo nutné specializovat pracovníky pro následný servis. Z tohoto důvodu bylo v roce 2002 vytvořeno samostatné středisko servisu kotlů. Společnost tak zabezpečuje i nepřetržitou pohotovostní službu a pracovníci jsou schopni v krátké době reagovat na vzniklou situaci.

V majetku firmy je 24 automobilů, z toho 17dodávek pro přepravu materiálu na staveniště. Každá pracovní skupina má k dispozici vrtací a bourací kladiva značky HILTI,

závitořezné stroje REMS a MCC, svářecí agregát ROTHEMBERGER a REMS, svářecí soupravu SIAD.

VOTOP s.r.o
Znojemská 5056/84a,
586 01 Jihlava

tel./fax :
567 310 140
567 310 455
567 309 066
567 302 514 servis

25. 2. Liliana

Zítra: Dorota

Aktuality

Návštěvnost stránek

123077
VOTOP s.r.o. Jihlava - voda - topení - plyn